رهبر انقلاب:ایجاد اختلاف میان امت اسلامی، از برنامه‌های اصلی دشمنان است