«شهرزاد» به شأن و سلیقه مخاطب احترام می‌گذارد/ خبری که شهاب را شوکه کرد + فیلم