واردات ۱۳۰ میلیون رشته لامپ به کشور؛ نیاز سالانه ۱۲۰ میلیون/ تولیدکنندگان دست‌اندرکار واردات