لزوم تداوم فعالیت ها و برگزاری سالانه جشنواره بین المللی فیلم شهر