عدم اطلاع‌رسانی از توقف واریز سهمیه بنزین مشکلاتی در جایگاه‌ها ایجاد کرد