خانه دار شدن 4614 نفر در معاملات هفته گذشته فرابورس