اعتراض یک کارخانه دولتی موشک‌سازی روسیه به تحریم‌های اروپا