۱۷ شهید در منزل یک جانباز کرجی!/ گفتگویی خواندنی با یک جانباز هنرمند