انیمیشنی برای بزرگسالان در موزه هنرهای معاصر تهران