شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با رهبر انقلاب دیدار کردند