به مس و حرف‌و‌حديث‌هايی كه درباره‌اش می‌گويند، كاری نداريم/ خوشحالم كه كی‌روش ما را ديد