کاردار پیشین ایران: داعش با حمایت خود عربستان به مسجد شیعیان حمله کرد