استاندار خراسان‌رضوی: دارایی‌های موسسه‌ میزان به‌حساب‌بانکی‌دیگری انتقال پیدا می‌کند