فهرست بلندبالای ترور نخبگان علمی/ مذاکره‌کنندگان مراقب باشند