آزادراه‌های تهران-کرج و کرج-قزوین پرتردد‌ترین جاده‌ها/ آزادراه تهران-شمال کماکان مسدود است