اپل پتنت جدیدی را برای افزایش استقلال ساعتش از آیفون به ثبت رساند