سمندر: آن موقع بی‌اطلاع بودم، حالا با استعفای آرین‌خو موافقت می‌کنم