کی‌روش: با ۶۲ سال سن حاضرم در تمرینات مورینیو و کاپلو شرکت کنم