رهبر انقلاب اسلامی ایران:هر حنجره‌اي که در جهت ...