دباغیان: بازیکنان ناچار شوند شکایت می‌کنند/ هفته آخر برای متهم نشدن به کم‌کاری مبارزه خواهیم کرد