مدیر حوزه در گذشت همشیره آیت الله مقتدایی را تسلیت گفت