بازدید مسئولان فدراسیون شطرنج ارمنستان از فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی