سیاسی‌کاری خودروسازان در خرید سرخابی‌ها/ورود قطعات چینی به تولید