رئیس و اعضای شورای سیاست‌گذاری پانزدهمین جشنواره صنعت چاپ منصوب شدند