آغاز ثبت نام طرح اوقات فراغت در کانون های مساجد هرمزگان