تسلیت رییس‌جمهور در پی درگذشت حاج عبدالحسین واضحی فرد