استقبال آموزشگاه هاي آزاد سينمايي از جشنواره بين المللي فيلم شهر