در وجود آيت‌الله بهجت عقل حکومت مي‌کرد نه هوا و هوس