برخی از بدو تولد همه چیز را می‌دانند/ آنهایی که می‌گویند درهای تیم ملی بسته است حتماً شب به اردوی ما