نفرات برتر طرح تربیت حافظان قرآن کریم در قزوین تجلیل شدند