اژدری‌زاده: برای انتقال احتمالی امتیاز فولادنوین به استقلال‌خوزستان باید با مالکان باشگاه صحبت شو