حفظ و احیای محیط زیست برعهده همه فعالان اقتصادی است