سریال ادامه‌دار تحریم‌های آمریکا نشان از توطئه آنها دارد/ مجلس با طرح جامعی مقابل کارشکنی آمریکا می