فیلم/ وضعیت مسجد امام علی (ع) پس از انفجار انتحاری