امام جمعه یزد: تجلیل از مقام جانبازان وظیفه ای بزرگ است