کی‌روش: با ۶۲ سال سن حاضرم در تمرینات مورینیو و کاپلو شرکت کنم/همه بازیکنانم را هم ببرند با بقیه به بر