آزمایشگاه ژن و سل تراپی ایجاد می‌شود/ 2 میلیون تست بر روی فرآورده‌های سلامت محور در سال گذشته