ورزشکاران کرمانشاهی در مسابقات آسیایی او–اسپرت درخشیدند/ کسب 8 مدال رنگین توسط کرمانشاهیان