ورزشکار کرمانشاهی عنوان سوم مسابقات فوتبال روی میز کشور را کسب کرد