نسخه بعدی اندروید امکان ورود به اپلیکیشن ها از طریق اثر انگشت را فراهم می کند