در وجود آیت‌الله بهجت عقل حکومت می‌کرد نه هوا و هوس