آیت‌الله بهجت مقصد و هدف را درست تشخیص داد که دیگران از این تشخیص بی‌بهره‌اند