جدیدترین جزئیات از نسخه‌های الکترونیکی پزشکان در 6 شهر کشور