ارائه الگوهای زیبا و متنوع اسلامی حجاب به بانوان قدرت انتخاب بیشتری می‌دهد