دهنوی: گل‌محمدی از نظر فنی از همه مربیان ایران بالاتر است