عضو ناظر در شورای رقابت: وظیفه قیمت‌گذاری خودرو با شورای رقابت است