500 دوچرخه سوار در سقز در همایشی سالروز فتح خرمشهر را گرامی داشتند