حضور پررنگ فیلم های دفاع مقدس/ انتخاب داوران در جشنواره شهر