دیدار شرکت کنندگان در سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با رهبر معظم انقلاب به روايت تصوير