نظارت دامپزشکی بر صادرات 38 هزار رأس دام از طریق بندر شادگان